хотел Динчова Къща, с. Рожен, общ. Сандански /до Мелник/

тел. 0879 543 737

e-mail: reservation@dinchovakushta.com

 dinchovakushta

dinchovakushta